India | Mon Nov 1, 2010 2:53pm IST

Australia thermal coal prices climb to $100/tonne