Sports | Thu Nov 8, 2012 3:39pm IST

Golf-European Tour Singapore Open scores