World | Thu Nov 17, 2011 11:03pm IST

Putin, Medvedev praise values of Soviet Union