Sports | Fri Nov 2, 2012 5:47pm IST

Movie review: Luv Shuv Tey Chicken Khurana