Markets | Fri Nov 30, 2012 12:59pm IST

UPDATE 1-UK Stocks-Factors to watch on Friday Nov. 30