Tue Nov 5, 2013 7:29pm IST

Jairam likens Modi's rise to that of Nazi Germany