Sports | Sat Nov 24, 2012 11:45pm IST

Bayern crush Hanover 5-0, Dortmund up to second