Sports | Mon Jan 7, 2013 10:52pm IST

Guardiola says to return to coaching next season