World | Mon Nov 26, 2012 5:55pm IST

Syrian jets attack rebel base near Turkey border