World | Tue Nov 13, 2012 7:05pm IST

Residents flee air strikes on Syria border town