Sports | Fri Nov 16, 2012 2:18am IST

FDA panel backs Dynavax's hep B vaccine efficacy, not safety