Sitar legend Ravi Shankar dies

photo

Photo  / 22

Sitar player Ravi Shankar performs in Kolkata February 7, 2009. REUTERS/Jayanta Shaw/Files