Edition:
India

Guizhou Changzheng Tiancheng Elects Chairman


Friday, 29 Nov 2019 

Nov 29 (Reuters) - Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co Ltd <600112.SS>::SAYS BOARD ELECTS ZHU HONGBIN AS CHAIRMAN. 

Company Quote