Edition:
India

Jiangsu Sainty to provide 130 mln yuan loan guarantee for units


Tuesday, 22 Mar 2016 

Jiangsu Sainty Corp Ltd:Says it to provide loan guarantee of up to 50 million yuan, 40 million yuan, and 40 million yuan respectively for three units.Says loan guarantee with a term of 24 months.