Edition:
India

Liuzhou Chemical Says Board Elects Lu Shengyun As Chairman


Tuesday, 9 Jan 2018 

Jan 9 (Reuters) - Liuzhou Chemical Industry Co Ltd <600423.SS>::SAYS BOARD ELECTS LU SHENGYUN AS CHAIRMAN. 

Company Quote