Edition:
India

Jiangsu Broadcasting Cable Information Network's Board Elects Wang Guozhong As Chairman


Monday, 6 Aug 2018 

Aug 6 (Reuters) - Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd <600959.SS>::SAYS BOARD ELECTS WANG GUOZHONG AS CHAIRMAN. 

Company Quote