Markets | Fri Nov 2, 2012 1:12pm IST

UPDATE 1-UK Stocks-Factors to watch on Friday Nov 2